Skip to content

Categories:

Bedömning av muntliga uppgifter

Godkänd

För betyget Godkänd krävs att eleven

 • framträder inför en grupp och har kontakt med åhörarna;
 • uttrycker sig någorlunda klart och tydligt och presenterar ett begripligt innehåll;
 • anpassar innehållet till det givna ämnet/temat/uppgiften;
 • hanterar manus och eventuella hjälpmedel så att informationen går fram;
 • framför sin information på den tid som står till förfogande.

Väl godkänd

För betyget Väl godkänd fordras dessutom att eleven

 • framträder engagerat;
 • talar ledigt och relativt välformulerat;
 • har en klar struktur i framställningen och bemödar sig särskilt om inledning och avslutning;
 • visar sig kunnig i ämnet och presenterar ett relevant innehåll;
 • är relativt oberoende av manus och använder hjälpmedel som lyfter framställningen.

Mycket väl godkänd

För betyget Mycket väl godkänd fordras därutöver att eleven

 • visar säkerhet i sin framställning;
 • använder ett uttrycksfullt och varierat språk;
 • skapar sammanhang mellan olika led i sin information;
 • visar viss originalitet i behandlingen av ämnet;
 • använder manus och hjälpmedel på ett obesvärat och välmotiverat sätt.

OBS! Det är ett plus att hålla tiden och att utnyttja den väl!


One Response

Stay in touch with the conversation, subscribe to the RSS feed for comments on this post.

Continuing the Discussion

 1. Språkvetenskap: planering | SMES- och TE09 läser Svenska B linked to this post on 11 januari, 2011

  […] kan du läsa om hur muntliga uppgifter bedöms: http://cwaste.skolbloggen.se/svenska/bedomning/bedomning-av-muntliga-uppgifter/ Det här inlägget postades i Språkvetenskap. Bokmärk permalänken. ← Kom igång med […]

You must be logged in to post a comment.Hoppa till verktygsfältet