Skip to content

Categories:

Skriva dikter, övning II

Här kommer några övningar som kan utveckla din känsla för stilmedel såsom bildspråk, anaforer, rim och rytm och andra retoriska grepp.

Lycka till med ditt skrivande!

Individuell uppgift:

  1. Välj ut en dikt.
  2. Skriv en egen dikt som blir som ett svar på den dikt du valt. Välj själv om du vill härma stilen och/eller innehållet eller om du vill att din dikt ska vara ett slags motsats och kontrastera mot dikten som du valt. Din dikt kan alltså vara ”foglig” eller ”göra revolt”.
  3. Publicera dikten som du valt ut och ditt svar (din egen dikt) på din blogg.
  4. Valfritt: berätta hur du tänkt när du valt dikt och skrivit ditt svar!
  5. Obligatoriskt: Läs dikter och dessas svar av minst två av dina klasskamrater och kommentera dem uppmuntrande! (Obs! Kom överens med era kurskamrater så att ni byter tjänster med varandra – vi vill ju att alla ska bli lästa och kommenterade!)

Att tänka på när du kommenterar andras dikter:

  • Ha en positiv ton!
  • Berätta hur du upplever din klasskamrats dikt!
  • Beskriv dikten! Jämför den med inspirationsdikten! Är den lik eller olik? En tydlig efterbildning eller en reaktion emot? Titta både på diktens innehåll och form!

Lycka till!


0 Responses

Stay in touch with the conversation, subscribe to the RSS feed for comments on this post.

You must be logged in to post a comment.Hoppa till verktygsfältet