Skip to content

Categories:

Instruktioner för delprov A och B

Delprov A: muntligt prov

I det muntliga delprovet prövas förberett tal i en kort (ca 5 min.) informerande presentation som delvis bygger på läsning av texthäftet. Här får eleverna bearbeta temat och redovisa sin förmåga till självständigt arbete och förberett tal. Eleven får förslag till infallsvinklar och har ganska stor frihet att välja ämne inom temat för sin presentation. Den muntliga uppgiften genomförs på lektionstid eller annan tid som skolan bestämmer, helst före skrivdagen.

Det muntliga provet

Vi ska börja med att komma överens om vi vill att talen ska vara informerande eller argumenterande. Min tanke är att alla ska välja samma typ av tal. Ofta är det väldigt roligt att välja argumenterande, men det är inte alltid som ämnet passar så väl för det …

Du ska hålla ett anförandet ensam eller tillsammans med en klasskamrat (i form av en parredovisning eller ett rollspel). Varje elev ska tala ca 5 min. Du kan välja att tala för din klass, men du kan också välja att tala för en fiktiv församling (till exempel en ridklubbs eller en pensionärsförenings årsmöte). Berätta för oss vilken målgrupp du tänker dig innan du börjar!

Några dagar före redovisningen vill jag ha in en pm på 1 sida från var och en av er. Er pm ska innefatta rubrik, en sammanfattning av huvudinnehållet i ert anförande och en sammanställning av era källor (litteraturlista, artiklar, intervjuer, bilder etc).

Efter era tal vill jag att ni ska skriva vars en utvärdering av ert eget arbete och framträdande. Vilka problem och möjligheter stötte ni på? Hur gick det till att välja ämne och hitta lämpligt material? Vad tänkte ni på när ni förberedde er för att stå inför klassen (manus, hjälpmedel, etc) och hur kändes det att hålla anförandet? Hur var publiken? Vad är du nöjd med? Vad skulle du ha velat bli bättre på/utveckla till nästa gång?

Respons

De kurskamrater som lyssnar kommer var och en att någon gång under redovisningarna få ge respons på en talare.

När du ger respons ska du fokusera på innehållet i presentationen. När talet är slut ska du alltså berätta vad du uppfattade som huvudtanken i kurskamratens tal. Du ska också ställa en eller ett par frågor.

Därefter kommer vi tillsammans att göra en konstruktiv utvärdering av framträdandet.

Delprov B: skriftligt prov

Ca 1 vecka före skrivdagen får du ett texthäfte och du ska gå igenom texterna och bilderna i det. Du får gärna göra understrykningar i häftet, men inte skriva färdiga textavsnitt. På skrivdagen ska du ta med dig ditt häfte och då får du ett blad med uppgifter. Du får välja en av cirka nio uppgifter. Uppgifterna består av olika typer av texter som du kan välja att skriva: artiklar, krönikor, talmanus, insändare, brev, debattinlägg och analyser. Skrivuppgiften löses under gängse provbetingelser på fastställd skrivdag och omfattar fem timmar (300 minuter).


0 Responses

Stay in touch with the conversation, subscribe to the RSS feed for comments on this post.

You must be logged in to post a comment.Hoppa till verktygsfältet