Skip to content

Categories:

Fler exempel

Så här kan ett referat se ut på en text som jag hämtat ur det nationella provets texthäfte Den moderna människan hösten 2006. Tyvärr finns inte originaltexten på nätet, annars hade jag länkat till den. Originaltexten är på ca 330 ord och eleverna skulle skriva ett referat på 115 ord +/-10%. Jag har markerat källhänvisningen och referatmarkören med fetstilt text, för att du snabbare ska hitta dem.

Big Brother-stad byggs utanför Hamburg

Ett tyskt tv-bolag har beslutat att sätta upp en Big Brother-stad utanför Hamburg, skriver Henrik Samuelsson i artikeln ”Såpamardröm blir verklighet i Tyskland”, publicerad i Helsingborgs Dagblad den 30 oktober 2004. Big Brother-staden ska vara inhägnad och ha över 100 ständigt sändande tv-kameror, men i övrigt ska den likna en vanlig stad med torg, kyrka och rekreationsområde. Samuelsson berättar att tv-producenten tänker sig att deltagarna ska kunna tillbringa hela sina liv i hans såpavärld och att de ska få möjlighet att studera eller lära sig ett yrke och skaffa barn. Det filmade materialet ska sändas på Internet dygnet runt och höjdpunkterna ska visas varje kväll på tv.

*****

De här referaten är gjorda på en text ur samma nationella prov och denna text är lite längre. Därför fick eleverna i uppgift att skriva ett referat på 120 ord +/-10%. Här kommer först texten och sedan några exempel på referat som mina elever har skrivit på den.  Jag har markerat källhänvisningen och referatmarkören med fetstilt text, för att du snabbare ska hitta dem.

Ung yrkesplan

Barn pressas till framgång allt längre ner i åldrarna, och föräldrar hetsas till att anmäla sina barn till rätt skola redan när barnen är nyfödda. Detta skriver Allessia Wistén om i artikeln ”Ung yrkesplan” som publicerades i Shortcut 2006:1.

Wistén skriver speciellt om två populära friskolor i Stockholm, Enskilda gymnasiet och Carlssons skola, där köerna är långa, och där rektorerna för respektive skola berättar om föräldrar som ringer och placerar sina barn i kölistor direkt när barnen är nyfödda. Rektorn för Enskilda gymnasiet berättar även att barnen måste göra inträdesprov för att få gå på skolan, och misslyckas de med provet avråds de från att börja där.

Wistén skriver avslutningsvis att dessa val stressar barnen och föräldrarna eftersom barnen bara får en chans och därför inte får misslyckas. (ca 130 ord)

***

I sin artikel ”Ung yrkesplan” publicerad i tidskriften Shortcut (2006:1), berättar Allesia Wistén om den ökande trenden att barn i tidig ålder anmäls till populära friskolor, och de som följd av detta allt mer växande köerna. Särskilt vanligt är detta hos de så kallade ”elitskolorna” i Stockholm, skolor som har haft många framgångsrika personer som elever. Biträdande rektorn på Enskilda gymnasiet, anser att det är en viktig anledning till hans skolas popularitet. Han ser också problem i att den tilltagande trenden orsakar allt större stress hos barn och föräldrar. (ca 90 ord)

***

Långa köer till friskolor

I artikeln ”Ung Yrkesplan”, publicerad i Shortcut 2006:1, skriver Alessia Wistén om de växande köerna till friskolorna. Detta är en trend som enligt Friskolornas riksförbund verkar hålla i sig. Att föräldrar placerar sina barn i kö redan från födseln är ingen ovanlighet. I vissa skolor, främst i Stockholm, sträcker sig köerna till 2017.

Ragnar Gawelin, biträdande rektor vid Enskilda gymnasiet, menar att friskolornas popularitet delvis kan förklaras av att många före detta elever lyckats mycket bra i samhället. I elvaårsåldern ”lämplighetsprövas” barnen. Om ett barn misslyckas avråds föräldrarna från att placera sitt barn i skolan. Gawelin påpekar att Enskilda gymnasiet inte kan förbjuda någon, men att merparten av föräldrarna följer rådet.

Avslutningsvis belyser Wistén problemen med att barnen tidigt pressas till framgång och får medhåll av Gawelin: ”Barnen får inte misslyckas, förr hade man fler chanser.” (ca 140 ord)

***

Köerna till friskolorna ökar

Allt fler föräldrar väljer att sätta sina barn i kö till populära friskolor, skriver Allesia Wistén i sin artikel ”Ung yrkesplan”, publicerad i Shortcut 2006:1. En viktig orsak till detta är att tidigare elever från dessa skolor har nått stora framgångar i sina studier och yrken. Wistén berättar att till en del av dessa friskolor måste barnen, förutom att stå i kö, klara inträdesprov för att bli rekommenderade att börja. Nackdelen med detta är att många föräldrar och barn känner sig stressade. De vuxna känner att de måste hålla sig framme och både barn och vuxna känner att barnen tidigt måste nå framgångar. (ca 120 ord)

***

Ung yrkesplan

På senare år har trenden visat att fler föräldrar ställer sina barn i kö till populära friskolor. Detta skriver Alessia Wistén i artikeln ”Ung yrkesplan” publicerad i nummer ett år 2006 i tidskriften Shortcut. Det blir fler och fler föräldrar som ansöker om plats till allmänt bättre ansedda skolor, framför allt till elitskolor i Stockholm. Enligt ett undervisningsråd på Skolverket beror ökningen på samhällets ökade press på barn och föräldrar att göra tidiga aktiva val.

En skola som har märkt av detta är Enskilda gymnasiet vid Tegnérlunden. Skolans biträdande rektor Ragnar Gawelin berättar att många av deras tidigare elever blivit framgångsrika inom både studier och arbetsliv. För att komma in där krävs dessutom att man gör ett antagningsprov. En annan elitskola som märkt av ökningen är Carlssons skola i Stockholm.

Slutligen avrundar Wistén med att skriva att yngre barn blir mer stressade än tidigare. (ca 140 ord)


0 Responses

Stay in touch with the conversation, subscribe to the RSS feed for comments on this post.

You must be logged in to post a comment.Hoppa till verktygsfältet