Skip to content

Categories:

Arkiv och samlingar i din närhet

Vart du kan vända dig när du studerar historien:

Bibliotek

Skolbiblioteket, stadsbiblioteket, läns- och/eller landsbiblioteket, högskolebibliotek, universitetsbibliotek …

Arkiv

  • Riksarkivet i Stockholm (och Kungliga biblioteket i Stockholm och universitetsbiblioteken): centralt arkiv för i första hand statliga organisationer, ämbetsverk och myndigheter och politiska instanser.
  • Kammararkivet
  • Krigsarkivet
  • Ämbetsverk och institutioner och stora företag har sina egna arkiv.
  • Landsarkiv (regionala arkiv med äldre kyrkböcker m m), finns närmast i Lund och Malmö.
  • Tryckt källmaterial som t ex memoarer, krönikor och lagar, kan finnas på bibliotek och på museer. Allt tryckt material ska nämligen, enligt lag, i ett exemplar levereras till de olika universitetsbiblioteken och till det Kungliga biblioteket i Stockholm.
  • Det finns dessutom, på en mängd olika ställen, arkiv av olika storlek inom många olika områden, såsom folkrörelsearkiv, andra föreningsarkiv, privata arkiv, kommunala arkiv, landstingsarkiv, Statistiska Centralbyrån, tidningar, domstolar etc.

Frågor om var du kan finna källor i din närhet:

Vilka bibliotek finns i din närhet? Var finns ditt närmaste läns- eller landsbibliotek? Var ligger närmaste universitetsbibliotek?

Vilka arkiv finns på din hemort? Var förvaras kommunens gamla handlingar (arkivalier)? Skolans? Var hittar man gamla nummer av tidningen på din hemort? Var ligger det landsarkiv som du tillhör?

Hur håller ni hemma reda på era minnen och kunskapen om far- och morföräldrar och andra förfäder, kort sagt släktens historia? Sparar ni foton, tidningsurklipp, brev, dagböcker, föremål etc? Hur?


0 Responses

Stay in touch with the conversation, subscribe to the RSS feed for comments on this post.

You must be logged in to post a comment.Hoppa till verktygsfältet