Skip to content

Categories:

De källkritiska principerna

De källkritiska principerna är:

  • Samtidighet. Ju närmare det aktuella händelseförloppet en källa ligger desto trovärdigare är den. En kvarleva är alltid samtidig. När du ska värdera berättande källor så är en ögonvittnesskildring eller en dagbok mer värd än memoarer skrivna 25 år efteråt. Ett brev skrivet av ett ögonvittne dagen efter mordet på Olof Palme den 28 februari 1986 är mer värt än vittnesförhöret 10 år efteråt.
  • Tendens. Var och en som skriver eller yttrar sig har bestämda syften med sin framställning. Han eller hon vill kanske framhäva sig själv. Han eller hon tillhör kanske ett politiskt parti eller någon annan intressegrupp. Han eller hon tillhör en särskild samhällsgrupp: kanske adeln, medelklassen/ borgerskapet eller arbetarklassen och har därför en bestämd utgångspunkt och värderingar. Den som skrev brevet om mordet på Olof Palme kanske avskydde Palme, eller så kanske han ogillande en viss grupp i samhället som han gärna ville ge skulden för mordet.
  • Beroende.  En uppgift behöver inte vara sann bara för att den förekommer i t ex fem olika tidningar eller brev och intervjuer. De kan nämligen alla vara baserade på en och samma felaktiga källa. Eftersom källorna kan vara beroende av varandra är det den ursprungliga källans värde, sanningshalt, som måste kontrolleras. Uppgiften om att det fanns flera personer med mobiltelefoner i kvarteren runt mordplatsen den 28 februari 1986 kan ha ett och samma ursprung.

0 Responses

Stay in touch with the conversation, subscribe to the RSS feed for comments on this post.

You must be logged in to post a comment.Hoppa till verktygsfältet