Skip to content

Categories:

Övningar i källkritik

Att värdera olika typer av material

Vi kan lära oss om vårt förflutna på många olika sätt, t ex genom att …
a) läsa facklitteratur/saklitteratur i ämnet (vi kan läsa alltifrån allmänna översikter över hela världshistorien såsom vår huvudbok Alla tiders historia till fördjupade böcker om t ex en specifik sak, händelse eller person såsom t ex en bok om Caesars år vid makten),

b) läsa romaner skrivna i förfluten tid eller som är skrivna nu men handlar om förfluten tid (t ex På västfronten intet nytt av Remarque eller Utvandrarna av Moberg),

c) se gamla filmer (dokumentärfilmer eller spelfilmer) eller se nya filmer som handlar om förfluten tid,

d) titta på fotografier (bilder på arbetarna på Ehrnbergs läder eller på bilder i familjefotoalbumet därhemma),

e) läsa dagböcker,

f) läsa brev,

g) intervjua (eller lite mindre anspråksfullt: fråga /prata med) någon om det förflutna,

h) läsa gamla tidningar och tidskrifter,

i) läsa protokoll , bouppteckningar, flyttintyg, domar, etc

j) läsa sparade skolarbeten,

k) lyssna på musik från den tiden,

l) studera kläder från den tiden,

m) titta på gamla hus och möbler,

n) studera husgeråd och verktyg,

o s v…  o s v … Listan kan bli hur lång som helst.

Uppgift 1:

Diskutera de olika typerna av material! Vad kan man få veta genom att studera dem? Vad har de för fördelar och nackdelar? Vilka är lättast respektive svårast att använda och vilka är mest respektive minst intressanta? Vilka ger mest?

Välj ut tre material som du tycker är särskilt bra att studera och berätta varför du helst väljer dem!

Uppgift 2:

Para ihop begreppen med tillhörande beskrivningar!

a)      Kvarleva…              b) Berättande källa               c) Sekundärlitteratur

…. är skapad i efterhand och beskriver det som har skett, ex: brev, dagböcker, memoarer.

… är en sammanställning av fakta i ett ämne, ex kurslitteratur såsom Alla tiders historia.

… skapas under själva händelseförloppet (ofta av administrativa skäl), ex betygsdokument, protokoll, räkenskaper, bouppteckningar, mynt och möbler.

Uppgift 3:

Värdera de tre olika typerna av material (kvarleva, berättande källa och sekundärlitteratur)! Vilka fördelar respektive nackdelar har de?

Metod

Hur arbetar man källkritiskt med sitt material?

När man arbetar med sitt material måste man värdera det källkritiskt innan man kan dra några slutsatser utifrån det. Ge exempel på några viktiga frågor som man bör ställa sig vad gäller materialet! (tips: tendens, närhet/samtidighet, oberoende)

Olika uttrycksformer

Film som medium

Vi har under kursen pratat en hel del om hur man kan använda film för att berätta om historien och historieämnet. Säkert har du under den här perioden även på fritiden sett filmer som handlar om historia i någon form. Har du sett någon film (dokumentär eller spelfilm) som du särskilt gillat eller tyckt var intressant? Vad var det som var bra?

Alla faktaböcker, romaner och filmer är tolkningar av det som har skett.

Tänker du på att en film inte bara kan lära oss något om den tid som filmens handling utspelar sig i, utan att vi också kan lära oss mer om vår syn på det som skildras i filmen? Varje faktabok, roman och film är ju en tolkning av det som har skett (– om inte allt är påhittat d v s -) och dessa tolkningar görs olika beroende på vem som tolkar materialet och när han eller hon tolkar det. Om du inte redan tänker på det när du läser böcker eller ser filmer så försök att då och då påminna dig om att det ändå är så: alla människors återberättande av händelser och personer är subjektiva/personliga tolkningar.)

Lycka till med källkritiken!


0 Responses

Stay in touch with the conversation, subscribe to the RSS feed for comments on this post.

You must be logged in to post a comment.Hoppa till verktygsfältet