Skip to content

Categories:

Argumentation, ett exempel

Disposition för argumenterande tal

Jag börjar med att bestämma vilken tes jag ska driva för vilken målgrupp och i vilket syfte. Därefter bestämmer jag mig för tre olika argument för och ett emot min tes.

Tematiskt uttalande: varför du ska använda Urkund för plagiatkontroll
Målgrupp: mina lärarkollegor
Kanal/medium: ett argumenterande tal på ca 5 min
Syfte: övertyga mina kollegor om att de bör använda Urkund
Tes: Att använda Urkund är bra

PRO – CONTRA
PRO: effektivare, tryggare och stoltare
CONTRA: vi ska utgå från att våra elever inte försöker lura oss genom att fuska, det är inte vår uppgift att vara poliser

Talets inledning:
Jag försöker väcka uppmärksamhet genom att provocera och larma om en fara, detta är viktigt för oss alla, jag försöker att skapa en vi-känsla genom att antyda att mina åhörare också vill ha tillgång till tjänsten:

Flera av våra kollegor utnyttjar inte möjligheten att använda Urkund. Kan detta delvis bero på att de inte vet vilken nytta de kan ha av tjänsten?

Problemet som jag ser det är att om få av lärarna och eleverna använder Urkund kan skolledningen tycka att det inte är värt pengarna. Då kommer inte ens vi, som vill använda tjänsten, längre ha tillgång till den.

Kort förhandsvisning om talets huvudpunkter och så ber jag om hjälp (vilket är tänkt att skapa vi-känsla och vara lite ethos-höjande):

Därför har jag börjat slipa på en argumentation, som jag vill hålla för er, och jag är tacksam för era synpunkter på den efteråt.

Det finns framför allt tre skäl till varför vi bör använda oss av Urkund:

1) vårt arbete blir effektivare,

2) både vi och våra elever blir tryggare och

3) vi kan känna oss mer stolta över vårt arbete.

Nu ska jag berätta hur …

Avhandling och talets huvudpunkter:

Argumenten är tre stycken för att jag ska hinna med dem och för att det är ett lagom antal för lyssnarna att komma ihåg. Jag använder uttryck som mer och mindre och negativt laddade ord kopplas till “att inte använda Urkund” och positiva till “att göra det”. Det första argumentet är längst, medan det sista är mest känslomässigt laddat. Motargumentet kommer precis före det sista argumentet och presenteras med metaspråk (jag förklarar varför jag tar upp det, som ett slags ironisk blinkning). I motargumentet försöker jag måla upp bilder som jag tror att lyssnarna kan känna igen sig i:

1 Plagiatkontrollverktyg såsom Urkund underlättar vårt arbete

 Det underlättar arbetet för våra elever:

Verktyget är till exempel ett bra stöd när man vill lära sina elever att använda källor. Ibland visar Urkunds analys att elevernas texter innehåller avsnitt som text- eller ämnesmässigt liknar eller är identiska med andras material utan att eleverna gör källhänvisningar eller citerar. Då kan vi lärare kunna ta tag i det och prata med eleverna om hur de måste göra istället. Med hjälp av analyserna får vi alltså konkreta, aktuella och individanpassade exempel att jobba med och diskutera. Detta är viktigt och bra, för även om vi förklarar för eleverna vilka regler som gäller när man hanterar källor, så tycker många elever det är svårt och känns lite osäkert var gränserna går mellan inspiration och plagiat. Genom att Urkund går igenom hela deras texter och markerar allt som påminner om annat material, så får eleverna (och deras lärare) ett kvitto på om de kan (eller inte kan) källhantering.

Det underlättar även arbetet för oss lärare:

Om vi använder Urkund kontrollerar Urkund hela elevernas texter mot allt material som ligger på nätet. Dessutom jämför Urkund med material från förlagsvärlden i form av böcker, uppslagsverk och tidskrifter och tidigare inskickade och/eller publicerade elevarbeten.

Vi slipper alltså att själva bedöma vilket eller vilka avsnitt i elevtexterna som verkar mest misstänkta och googla på enskilda fraser i dem. Kontrollen blir på så vis mindre tidskrävande och slumpbetonad och mer rättvis och säker.

2. Ökad trygghet för såväl lärare och elever som samhället i stort:

Om alla skickar in sina arbeten så blir betygen värdesäkrade:

  • Vi lärare behöver inte tveka kring om vi satt betyg på säkra grunder. Våra bedömningar och betyg blir alltså mer rättvisande och rättvisa.
  • Våra elever behöver inte vara rädda för att deras kompisar ska tjata på dem om att de ska få kopiera deras arbeten.
  • Elever behöver inte heller vara oroliga över att deras lärare ska misstänka dem för fusk, trots att de inte fuskat.
En argumentation ska ju gärna ta upp ett motargument som man bemöter. Här kommer det: 😉
Man skulle kunna tycka att det borde räcka att vi lär våra elever hur man ska hantera källor och att vi lärare inte dessutom ska behöva leka poliser, men tyvärr kan alla elever frestas att välja en enklare väg. Kanske frågar kompisarna om man vill följa med på fest eller så går det en bra film man vill se? Finns det en uppenbar risk att man blir ertappad, tror jag dock inte det är särskilt många som tar risken att fuska.Om jag har tid kan jag i samband med detta visa denna film som illustrerar ovanstående:

3. Att kunna källhantering ger självförtroende och hederlighet gör att vi kan känna oss stolta över vårt arbete.

  • Om alla lärare och elever använder sig av plagiatkontroll, så påverkar det kvaliteten på elevernas arbeten.
  • Ser man det ur ett längre perspektiv, så kommer våra elever att kunna källhantering och kommer troligtvis inte heller att åka dit för fusk när de eventuellt går vidare till högskolor och universitet.
  • Att använda Urkund är också en viktig och bra sak ur marknadsföringssynpunkt.

Konklusion och avslut:

Här sammanfattar jag mina argument och slår samtidigt fast mitt budskap:

Att använda tjänster för plagiatkontroll

 • underlättar vårt arbete och gör det mer effektivt: eleverna lär sig mer när de är “tvungna” att göra sina egna arbeten själva och vi lärare inte behöver lägga lika mycket tid på att försöka jaga fuskare,
 • vi kan känna oss tryggare eftersom vi inte behöver oroa oss över om en del elevers arbeten består av plagiat och
 • vi kan känna oss stolta när vi vet att våra elever kan källhantering och att det är våra egna elevers arbeten som bedöms.

Istället för att fråga varför vi ska använda Urkund, kanske vi snarare borde fråga oss varför vi inte skulle göra det? Har vi verkligen råd att inte göra regelbundna plagiatkontroller på alla elevers hela inlämningsuppgifter? Mitt svar är: Nej!


0 Responses

Stay in touch with the conversation, subscribe to the RSS feed for comments on this post.

You must be logged in to post a comment.Hoppa till verktygsfältet