Skip to content

Categories:

Argumenterande tal

Att skriva ett tal

Några av er önskade tips på hur skrivna tal kan se ut. Nu har jag hittat en jättefin sida med flera utmärkta exempel: Kända tal. Läs, njut och inspireras!

Ett tal kan vara informerande eller argumenterande. Här presenterar jag framför allt tips på vad du kan tänka på när du skriver ett argumenterande tal.

Arbetsgång:
1. Bestäm dig för varför du ska tala! Vilken tes vill du driva? Bestäm dig också för vilka ska du tala och var ska du hålla talet! Hur anpassar du dig efter ditt syfte och efter förutsättningarna? Vad vet dina åhörare redan om ämnet? Hur anpassar du dig efter åhörarnas förkunskaper?
2. Anpassa ditt tal efter hur lång tid du har till ditt förfogande (ofta: 5 minuter +/- 30 sekunder)! Hur ska du använda din tid? Är det en bra balans mellan de olika delarna i talet?
3. Samla in, sortera och värdera material som stöder din åsikt.
4. Planera ditt tal och gör en disposition. I vilken ordning ska du ta upp vad? Jobba särskilt med din inledning och med din avslutning och se till att du har en tydlig röd tråd genom hela anförandet.
5. Jag vill att du ska använda dig av något hjälpmedel. Det kan vara att du skriver något på tavlan eller på en overhead eller PowerPoint, eller att du visar en bild (en tabell, ett diagram, ett fotografi …). Hur vill du illustrera ditt anförande? Vad kan du visa eller göra för att förstärka ditt budskap (göra det tydligare)?
6. Skriv talet. Utgå gärna från din debattartikel, men arbeta om den från grunden. Tänk på att det ska sägas och höras! Läs högt för dig själv, för att höra hur det låter! När man talar i jämförelse med när man skriver, är det extra viktigt att man är konkret och har tydliga exempel. Lämna en bred marginal i texten, så att du får plats att skriva stödord och eventuella instruktioner till dig själv.
7. Skriv ut talet i sin helhet. Skriv i marginalen upp dina stödord (förslagsvis ett ord per stycke), skriv ut var du ska ha konstpaus och var du ska betona ett ord, tala snabbare eller långsammare, var du ska höja eller sänka volymen. Försök att skapa dynamik i ditt tal med hjälp av din röst. Bestäm dig för vilka gester du kan göra som understryker ditt tal.
8. Öva, öva, öva!!! Och ta tiden, så att den räcker till (målsättningen är 5 min, varken mer eller mindre)!
När du ska tala:
1. Stå upp!
2. Ha ögonkontakt!
3. Håll ett lagom tempo. Tala tydligt (artikulera) och med styrka i rösten!
4. Väck intresse, berätta vad du ska tala om, ha en tydlig åsikt/tes som du sedan driver. Var sympatisk, kunnig och intressant! 😉
5. Håll en tydlig röd tråd! Det ena ska leda över i det andra. Det ska kännas logiskt och lätt att följa dina tankar!
6. Använd något hjälpmedel!
7. Tala enkelt! Krångla inte till det genom att använda ovanliga och svåra ord eller meningskonstruktioner. Fokusera på det viktigaste (dina starkaste argument). Det är oerhört viktigt att det inte får låta skriftspråkligt! Skriv ett debatterande tal inte en debatterande text!!!
8. Avsluta på ett medvetet sätt! Repetera det viktigaste, knyt an till din början eller ställ en retorisk fråga (en fråga med ett givet/självklart svar).

Resurs:

Jansson & Levander (2003) Handbok i svenska språket, s 40 (råd till talare), 43-46 (särskilt 43-44 med råd till debattörer) och 47-50 (vad du ska tänka på när du förbereder munliga anföranden, tips: på s 48 finns ett bra exempel på en disposition).


One Response

Stay in touch with the conversation, subscribe to the RSS feed for comments on this post.

  1. klara says

    good

You must be logged in to post a comment.Hoppa till verktygsfältet