Skip to content

Categories:

Arbetsgång vid respons och bearbetning

Ni ska läsa varandras insändare/debattartiklar, ge kommentarer på dem (kamratrespons) och bearbeta era texter (efter att ni fått respons på dem). Jag tänker mig att ni läser en eller två kamraters texter. Vad tycker ni? Jag återkommer om detta.

När ni ger kamratrespons vill jag särskilt att ni kommenterar (skriv vad som är bra och tips på saker som kan göras ännu bättre):

1. Vilken är tesen? Är den tydlig? Behöver den bli ännu tydligare?

2. Vilka är argumenten? Är de starka och logiska? Kan de direkt kopplas till tesen?

3. Vilken typ av stöd för argumenten för eleven (egna erfarenheter, konkreta exempel, forskning, statistik)? Är stödargumenten övertygande?

4. Har eleven anpassat sig efter sina mottagare (en bred allmänhet, som består av kloka människor som inte har specialstuderat området)? Hur syns det?

5. Har eleven anpassat sig efter vad det är för typ av text och var texten skulle publiceras? Är det en typisk debattartikel? Skulle den passa i en dagstidning?

6. Är texten intresseväckande och engagerande? Ger skribenten ett seriöst och kunnigt intryck? Blir du övertygad? Vad i texten bidrar till detta?

7. Publicera din repons som en kommentar till din kamrats debattinlägg. (Ju snabbare du ger och får respons, desto snabbare kan du börja bearbeta och finputsa din artikel.)

8. Skriv ett inlägg på din egen blogg där du berättar vems debattartikel som du kommenterat och vad artikeln har för rubrik. Länka till din kommentar.

9. Bearbeta din text efter den respons du fått och ev nya idéer som du har. Ta gärna hjälp av ”bedömningsmallen”. Ändra bara sånt du vill ändra. Det är din text, som du bestämmer över och som du ansvarar för.

10. Finputsa och skicka in din text i form av bifogade filer till urkund:
charlotta.wasteson.og@analys.urkund.se.


0 Responses

Stay in touch with the conversation, subscribe to the RSS feed for comments on this post.

You must be logged in to post a comment.Hoppa till verktygsfältet