Skip to content

Categories:

Bedömning av skrivuppgift: ”skriva insändare/debattartikel”

Bedömning av insändare/debattartikel

Här har jag med utgångspunkt från nationella provets bedömningkriterier börjat skissa på ett förslag till en bedömningsmall. Vad tycker ni? Är den ok?

Anpassning efter genre och mottagare:
G: Texten är en insändare/debattartikel och kan efter viss bearbetning publiceras i en dagstidning.
VG: Texten är en medvetet skriven insändare/debattartikel och är i stort sett färdig att publiceras i en dagstidning.
MVG: Texten är en välskriven och träffsäker debattartikel och är färdig att publiceras i en dagstidning.

Rubrik:
G: Rubriken är passande.
VG: Rubriken är passande och intresseväckande.
MVG: Rubriken är träffsäker och intresseväckande.

Tes:
G: Eleven har en tes.
VG: Eleven presenterar en tydlig tes.
MVG: Eleven har en tydlig och välgenomtänkt tes.

Argumentation:
Antal argument = min rekommendation är tre starka och gärna helt olika argument för och ett emot tesen. Argumentet mot tesen måste bemötas.
G: Eleven har argument för sin tes.
VG: Eleven argumenterar på ett övertygande sätt för sin tes. Det finns en balans mellan konkreta exempel och övergripande resonemang.
MVG: Eleven argumenterar självständigt, övertygande och gärna på ett originellt (men klokt) sätt för sin tes. Tänk till! Försök att få argumenten att bli intressantare och klokare/djupsinnigare/fyndigare än det mest självklara! Eleven har ett välvalt motargument som han eller hon bemöter. Tips: Försök att sätta dig in i motståndarens sätt att tänka och bemöt hans eller hennes tänkta motargument på ett seriöst och övertygande sätt.

Struktur:
G: Texten är sammanhängande. Texten har en någorlunda genomtänkt disposition som markeras med styckeindelningen.
VG: Texten är väldisponerad. Det är fin balans mellan de olika delarna i texten. Texten har en medveten inledning och avslutning och den röda tråden är tydlig (både mellan stycken och mellan meningar). Styckemarkeringen är korrekt utförd (antingen blankrad eller indrag vid nytt stycke).
MVG: Textens disposition är elegant, klar och överskådlig. Styckeindelningen framhäver strukturen. Textbindningen fungerar bra på alla nivåer.

Stilmedel:
G: Eleven använder sig av exempel och jämförelser.
VG: Eleven använder sig av retoriska knep, såsom till exempel upprepningar, paralleller, kontraster, retoriska frågor, bildspråk (till exempel liknelser och metaforer) och exempel.
MVG: Eleven använder sig skickligt av stilmedel och retoriska knep.

Inledning:
G: Texten har en inledning som ger läsaren en uppfattning om vad texten kommer att handla om. Inledningen svarar mot den övriga textens innehåll.
VG: Inledningen är intresseväckande och svarar mot den övriga textens innehåll.
MVG: Inledningen väcker förtroende hos läsaren, är intresseväckande och svarar mot den övriga textens innehåll.

Avslutning:
G: Texten har en avslutning som ger läsaren en uppfattning om vad texten handlat om. Avslutningen svarar mot den övriga textens innehåll.
VG: Texten har en avslutning som rundar av texten på ett medvetet sätt. Avslutningen förstärker/bekräftar det som tidigare sagts i artikeln.
MVG: Texten har en avslutning som på ett elegant sätt rundar av och bekräftar tidigare resonemang. Avslutningen kan till exempel anknyta till inledningen.

Tydlighet och engagemang:
G: Eleven skriver på ett begripligt sätt. Eleven följer alla delarna av instruktionen till uppgiften.
VG: Eleven genomför alla delar av uppgiften och reflekterar runt ämnet på ett tydligt och begripligt sätt. Texten är personlig och läsvärd.
MVG: Eleven genomför alla delar av uppgiften och presenterar sina reflektioner på ett medvetet sätt. Texten är engagerat skriven, personlig och intresseväckande.

Källhantering:
Antal källor = min rekommendation är minst en och högst tre källor.
G: Eleven utnyttjar källor och gör källhänvisningar.
VG: Eleven använder källor och gör lämpliga källhänvisningar och referatmarkeringar. Dessa är smidigt infogade i texten. Referat och ev citat är rättvisande. Det märks att eleven har förstått materialet som han eller hon använder sig av.
MVG: Eleven använder källor smidigt och korrekt. Det material som eleven utnyttjar tillför intressanta aspekter på det som eleven skriver om.

Språk och stil:
G: Språket behöver inte vara helt felfritt, men eleven måste visa att han eller hon kan följa grundläggande regler för meningsbyggnad. Språket ska vara lätt att förstå och passa i en insändare eller debattartikel.
VG: Språket är klart, varierat och i stort sett korrekt. Språket och stilen passar för en insändare eller debattartikel i en dagstidning.
MVG: Språket och stilen är stilistiskt säkert och passar bra i en debattartikel i en dagstidning.


12 Responses

Stay in touch with the conversation, subscribe to the RSS feed for comments on this post.

 1. Amanda says

  väldigt bra, hjälpte mig enormt när jag skrev en debattartikel!

  Två tummar upp!

 2. cwaste says

  Vad kul! Tack för responsen!

 3. Alexander says

  Hejm jag undrar en sak.
  Jag skrev idag en debattartikel som nationellt prov i Svenska B.

  Problemet var att jag missade att skriva med namnet på tidningen och datum för artikeln. Annars försökte jag skriva det så smidigt som möjligt. Det är så sorgligt om denna miss skulle leda till att jag måste göra om uppgiften

 4. cwaste says

  Hej Alexander!

  Jag antar att du alltså varit noga med referatmarkörer och med att i övrigt skriva vem som skrivit artikeln och rubriken för artikeln? Jag kan inte säga hur din lärare kommer att bedöma eller bör bedöma din debattartikel, så det kan jag inte kommentera.

  Tidigare har det varit ett mycket allvarligt fel att missa tidningens namn och publiceringsdatumet, för det har ju gjort det omöjligt för den som vill att hitta artikeln. Men i dag när man kan googla på rubriken och författarens namn så kanske uppgifterna kan räcka för att man ska hitta texten, och då kanske källhänvisningen ändå räcker?

  Lycka till!

 5. Alexander says

  gjorde om tentan idag, och var mycket noggran med att skriva referenser.
  Men när jag kom hem såg jag att det hade smugit in sig ett fel i referatet. Jag refererade artikeln http://www.kollega.se/index.cfm?c=9767 och råkade få in en formulering ”Socialt kompetenta har ett förtroende mellan varandra, menar artikelförfattaren. ”. Jag oroarig för att det skulle fimpa hela uppsatsen.

 6. cwaste says

  Vari består problemet? Har du refererat fel (missuppfattat budskapet) eller var du otydlig med vilken artikelförfattare som du syftar på?

 7. Alexander says

  missuppfattat budskapet tror jag. I raden ovan fanns ett fel där jag råkade lägga till en egen bedömning av globaliseringens inverkan på det sociala arbetet där människan blir till maskin. Kan en eller två missupfattningar i referatet vara nog för att underkänna hela inlämningen om allt annat är på rätt plats?

 8. cwaste says

  Det tror jag inte, men om missuppfattningarna påverkar huvudbudskapet i texten kan det anses så gravt att det sänker betyget. När man skriver referat ska man ju både kunna visa att man behärskar tekniken (fullständig källhänvisning och referatmarkörer och att formulera sig med egna ord) men också att man kan sammanfatta det viktigaste i en text. Om man har missuppfattat en text helt kan det vara ett tecken på att man har svårt att förstå vad man läser och då kanske man inte ska ha godkänt på provet.

  I ditt fall så låter det mer som om du slarvat kring någon detalj (detta är mitt intryck, men det vet jag ju inte eftersom jag inte är tillräckligt insatt i uppgiften) och då påverkar det intrycket av din text negativt, men det behöver inte innebära att du missat huvudbudskapet i texten och inte heller att du inte kan få godkänt på din text. Är det ett smärre fel, behöver det kanske inte ens sänka bedömningen av din text (om allt annat är bra menar jag).

  Hoppas att det gick bra ändå!

  Vänliga hälsningar /Charlotta

 9. Alexander says

  Så det kan bli godkänt även med några referatfel om allt annat är korrekt?

 10. cwaste says

  Tyvärr kan jag inte ge dig ett entydigt svar. Det beror på hur grava felen är: hur mycket du missuppfattat och hur missvisande dina formuleringar är. Lycka till!

 11. nathalie eliasson says

  Hej. Finns det några gamla nationella prov som elever skrivit? alltså, finns det debattartiklar som elever skrivit av olika betyg som man kan hitta på internet för att se om det skiljer mycket mellan texterna? Tacksam för svar så fort som möjligt.

 12. cwaste says

  Titta på webbplatsen för det nationella provet. Där finns flera exempel på texter:
  http://www.natprov.nordiska.uu.se/provochdiagnosmaterial/gymnasietkursb/exempelgykursb/
  Vänliga hälsningar
  Charlotta

You must be logged in to post a comment.Hoppa till verktygsfältet