Skip to content

Categories:

Arbetsgång när man skriver argumenterande texter

Här kommer en kort sammanfattning av vad man ska tänka på:

1. Bestäm dig för förutsättningarna och anpassa dig efter dem!

  • Bestäm dig för vem du är som sändare! Skriver du till exempel som företrädare för en förening eller ett politiskt parti eller som elev på gymnasiet eller som privatperson?
  • Bestäm dig för vilka som är dina mottagare! (I det här fallet är mottagarna redan bestämda. Titta i uppgiften så står det att din text ska vara riktad till en bred allmänhet.)
  • Bestäm dig för var texten ska publiceras! (I det här fallet är även detta redan bestämt i uppgiften: texten ska kunna publiceras i en dagstidning.)

2. Bestäm dig för vad du vill åstadkomma. Vilket är syftet med din text? Vilken tes har du valt?

3. Leta och samla material.

4. Värdera och sålla ut det som du tycker passar dina syften bäst.

5. Planera din text! (Skriv en disposition!) Tänk särskilt på inledningen och avslutningen och på att du ska ha med tre argument för din tes (och eventuellt ett motargument som du bemöter). Se till att du har belägg (d.v.s. stöd) för dina argument. Beläggen kan vara i form av egna och andras erfarenheter ur vardagen eller i form av undersökningsresultat. Lite siffror är ofta bra. 😉

6. Skriv din text! Skriv gärna flödigt, utan att haka upp dig för att fundera över enskilda formuleringar.

7. Bearbeta och bearbeta igen!

8. Publicera artikeln på din blogg.

9. Ge och få kamratrespons.

10. Bearbeta igen.

SLUTMÅLET: Skicka in artikeln till urkund i form av en bifogad fil. Adressen är: charlotta.wasteson.og@analys.urkund.se. Glöm inte att bekräfta vem du är genom att klicka på den länk som skickas till din e-postadress och fylla i för- och efternamn (och eventuellt klass).

En övning på vägen:

Redovisa för varandra hur arbetet med argumentationsartiklarna går. Ta upp följande saker:

1. Vad jag valt för tes (syfte med min text) och hur jag gjort den tydlig

2. Vad jag har valt för argument och stöd för mina argument för att övertyga mina läsare … Glöm inte bort ditt eventuella motargument.

3. Vad jag har gjort för att anpassa mig efter vilka som ska läsa artikeln (mina mottagare) …

4. Vad jag har gjort för att anpassa mig efter var texten är tänkt att publiceras (medium/kanal) …


0 Responses

Stay in touch with the conversation, subscribe to the RSS feed for comments on this post.

You must be logged in to post a comment.Hoppa till verktygsfältet