Skip to content

Categories:

Bedömning av muntliga uppgifter

Godkänd

För betyget Godkänd krävs att eleven

 • framträder inför en grupp och har kontakt med åhörarna;
 • uttrycker sig någorlunda klart och tydligt och presenterar ett begripligt innehåll;
 • anpassar innehållet till det givna ämnet/temat/uppgiften;
 • hanterar manus och eventuella hjälpmedel så att informationen går fram;
 • framför sin information på den tid som står till förfogande.

Väl godkänd

För betyget Väl godkänd fordras dessutom att eleven

 • framträder engagerat;
 • talar ledigt och relativt välformulerat;
 • har en klar struktur i framställningen och bemödar sig särskilt om inledning och avslutning;
 • visar sig kunnig i ämnet och presenterar ett relevant innehåll;
 • är relativt oberoende av manus och använder hjälpmedel som lyfter framställningen.

Mycket väl godkänd

För betyget Mycket väl godkänd fordras därutöver att eleven

 • visar säkerhet i sin framställning;
 • använder ett uttrycksfullt och varierat språk;
 • skapar sammanhang mellan olika led i sin information;
 • visar viss originalitet i behandlingen av ämnet;
 • använder manus och hjälpmedel på ett obesvärat och välmotiverat sätt.

OBS! Det är ett plus att hålla tiden och att utnyttja den väl!


0 Responses

Stay in touch with the conversation, subscribe to the RSS feed for comments on this post.

You must be logged in to post a comment.Hoppa till verktygsfältet