Skip to content

Categories:

Diktanalys

Helklass

Vi går igenom följande begrepp:

 • Lyrik, dikt, poesi, vers (jfr prosa/epik och dramatik, olika genrer)
 • Allitteration
 • Anafor
 • Antites
 • Assonans
 • Besjälning
 • Bildlig resp bokstavlig betydelse
 • Fri vers
 • Liknelse
 • Metafor
 • Onomatopoetisk
 • Rim (enstaviga och tvåstaviga) och rimflätning (ex abba)
 • Rytm
 • Sinnesanalogi
 • Slutrim
 • Stilfigur/stilmedel
 • Strof
 • Symbol
 • Tretal
 • Versrad
 • Versfot/takt/, versmått/meter, betonade och obetonade stavelser, fallande (troké, daktyl) el stigande (jamb, anapest) takt
 • Överklivning

och gör en gemensam analys av Heines dikt ”Lorelei” (det finns olika stavningar på olika ställen, men den vanligaste är ”Lorelei”).

LORELEY, tolkning av Runeberg
(hämtad från Webbplatsen Projekt Runeberg).

Jag vet ej, hur skall jag förklara
det vemod mig gripit har?
Ej vill mig ur sinnet fara
en saga ur forna dar.

Det faller en skymningsdimma,
och stilla flyter Rhen,
och bergets toppar glimma
i aftonsolens sken.

Däruppe en ungmö sitter
i underbar skönhetsvår
med gyllne smidens glitter
och kammar sitt gyllne hår.

Hon sjunger, då hon reder
sitt hår med gyllne kam;
den sången tonar neder
så väldig och undersam.

Och seglarn i liten julle,
han gripes av hejdlöst ve;
mot skären han blicka skulle
men måste mot höjden se.

Snart, tror jag, böljor välva
över man och båt sin gång –
Loreley, du trolska älva,
det gjorde du med din sång.

Resurser

Jansson, Ulf och Levander, Martin (2003). ”Att läsa lyrik” s 164-174 (särskilt s 166-167 med tips på vad man kan tänka på vid en analys och s 172-174  som innefattar en ordlista över centrala begrepp) i Handbok i svenska språket. Liber, Örebro.

Skoglund, Svante (1999). ”Lyrik” s 250 i Texter och tankar. Litteraturen 1900-talet. Gleerups, Kristianstad.

Extramaterial

Läs om vilka åkommor Heine led av:  ”Heinrich Heine, plågad poet: »Ingen av mina läkare vet vad jag lider av«”, i en artikel skriven av Nils Brage Nordlander, med dr i Uppsala, och publicerad i Läkartidningen Nr 35 – Vol 101, 26 augusti 2004, sid 2663.

Det finns många som gjort tolkningar av dikten och det finns ännu fler som blivit inspirerade av den (och dess förlaga, dvs. den myt som den är baserad på).

Om du hittar tolkningar av ”Lorelei” som du gillar på Youtube eller andra ställen så skriv gärna ett tips här i kommentarsfältet!


0 Responses

Stay in touch with the conversation, subscribe to the RSS feed for comments on this post.

You must be logged in to post a comment.Hoppa till verktygsfältet