Skip to content

Categories:

Övning i diktanalys

Individuellt

Välj ut en dikt som du gillar eller ogillar och som du tycker är intressant på något vis.

Grupper på 3-4 elever

Sätt er i grupper och visa varandra de dikter som ni valt ut. Läs dem högt för varandra. Beskriv dem! Vad kännetecknar dem? Vad handlar de om? Hur är de skrivna? Hur upplever ni dem? Vad tycker ni om dem?

Välj ut en dikt som ni särskilt ska fördjupa er i. Tala om för klassen vilken dikt ni valt (så att inte flera grupper väljer samma dikt). Analysera dikten mer på djupet. Träna er i att använda facktermerna. Sedan redovisar ni den för hela klassen.

Redovisning för klassen (5-10 min per grupp, inklusive tid för klassens kommentarer, försök att även använda er av relevanta facktermer)

  • Gruppen redovisar gemensamt för klassen genom att visa dikten (dela ut den på papper eller visa på overhead eller med projektor) och läsa den högt för klassen.
  • Berätta varför ni valt dikten. Beskriv den. Berätta hur den är uppbyggd, hur ni tolkar den och vilka känslor och tankar den väcker hos er.
  • Fråga klasskamraterna hur de upplever dikten. Håller de med om något? Vill de lägga till någonting?

Resurser:

Diktsamlingar av olika slag.

Jansson, Ulf och Levander, Martin (2003). ”Att läsa lyrik” s 164-174 (särskilt s 166-167 med tips på vad man kan tänka på vid en analys och s 172-174 som innefattar en ordlista över centrala begrepp) i Handbok i svenska språket. Liber, Örebro.

Skoglund, Svante (1999). ”Lyrik” s 250 i Texter och tankar. Litteraturen 1900-talet. Gleerups, Kristianstad.


0 Responses

Stay in touch with the conversation, subscribe to the RSS feed for comments on this post.

You must be logged in to post a comment.Hoppa till verktygsfältet