Skip to content

Categories:

Skriva dikter, övning I

Här kommer några övningar som kan utveckla din känsla för stilmedel såsom bildspråk, anaforer, rim och rytm och andra retoriska grepp.

Lycka till med ditt skrivande!

Gruppövning (3-4 personer per grupp)

Läs dikten “Vierge moderne” ur diktsamlingen Dikter (1916) av Edith Södergran.

Analysera och diskutera den tillsammans!

Pröva att använda samma anaforiska teknik genom att skriva en dikt där ni börjar varje vers med ett “X är”. Fyll sedan i med väl valda, gärna oväntade substantiv.

Förslag på anaforer:

“Sverige är …”

“Framtiden är …”

“Kärlek är …”

“Lycka är …”

“Mitt hem är …”

“Havet är …”

“Du är …”

“Jag är …”

”Han/hon är …”

Redovisning: Vi analyserar Södergrans dikt gemensamt och varje grupp läser upp sin dikt för klassen.

Lycka till!


0 Responses

Stay in touch with the conversation, subscribe to the RSS feed for comments on this post.

You must be logged in to post a comment.Hoppa till verktygsfältet