Skip to content

Categories:

Litteraturanalys och läsloggar

Här kommer jag successivt att fylla på med tips på saker man kan tänka på när man läser och analyserar skönlitteratur.

I. Författarporträtt

Ett sätt att närma sig litteraturen och få en bakgrund till en författares romaner och den tid då de skrevs är att göra ett författarporträtt. Här kommer några tips på saker som man då kan tänka på: http://cwaste.skolbloggen.se/svenska/litteraturanalys-och-lasloggar/forfattarportratt/

När man gör författarporträtt är det intressant att ta reda på något om den tid då författaren verkade. Ta därför en titt på den epok då de verk som du är mest intresserad av skrevs. Är författarens romaner/dikter typiska exempel på det som kännetecknar den epoken? Här kan du hitta lite mer om olika epoker:  http://cwaste.skolbloggen.se/svenska/litteraturhistoria/. Glöm inte att också titta i olika uppslagsverk!

II. Läsloggar

Ett annat sätt att jobba med skönlitteratur är att parallellt med läsningen skriva läsloggar. (Tips: Tänk på att när du beskriver bokens innehåll och form, gärna ge exempel ur texten. Skriv sidnummer i samband med respektive citat och se till att det någonstans i din text framgår vilken upplaga du läst.) Här kommer några förslag på hur ett arbete med läsloggar kan se ut:

1) Läslogg 1

I din första läslogg presenterar du den roman som du valt, berättar hur den inleds och lite om hur boken är skriven. Här kan du läsa mer:  http://cwaste.skolbloggen.se/svenska/litteraturanalys-och-lasloggar/laslogg-1-presentation-bokens-inledning-berattarteknik/

2) Läslogg 2

I din andra läslogg skriver du om miljö- och personbeskrivningarna i boken. Du berättar också vad du uppfattar är den centrala konflikten i romanen. Här kan du läsa mer:  http://cwaste.skolbloggen.se/svenska/litteraturanalys-och-lasloggar/laslogg-2-miljo-personbeskrivn-huvudkonflikt/

3) Läslogg 3

I din tredje och sista läslogg ska du fundera över bokens titel och uppbyggnad. Du ska också fundera över bokens budskap. Här kan du läsa mer:  http://cwaste.skolbloggen.se/svenska/litteraturanalys-och-lasloggar/laslogg-3-titel-form-dramaturgi-budskap/


0 Responses

Stay in touch with the conversation, subscribe to the RSS feed for comments on this post.

You must be logged in to post a comment.Hoppa till verktygsfältet