Skip to content

Categories:

Läslogg 2 (miljö- & personbeskrivn, huvudkonflikt)

Den andra läsloggen handlar om att du ska berätta om hur miljön och bokens karaktärer skildras. Du ska också fundera över vad du anser är bokens centrala konflikt.

INNEHÅLL

  • Berätta om bokens miljöbeskrivningar: Hur skildras miljön? Vad intresserar sig berättaren för? Kläder, smycken, hår, dofter, vackra eller dramatiska utsikter, väder, om ett tyg är mjukt eller strävt? Är miljöskildringarna centrala (viktiga) i boken? Är de för många, för långa, för knapphändiga eller alldeles underbara? Gillar du dem? Varför/varför inte? Hur påverkar de din upplevelse av boken? Ge gärna exempel med hjälp av citat från boken! (Glöm i så fall inte att skriva på vilken sida i boken man kan hitta textavsnittet!)
  • Berätta om bokens personbeskrivningar: Får vi dem beskrivna utifrån genom vad de säger och gör? Eller beskrivs de inifrån genom att vi får ta del av deras tankar och känslor?  Gillar du beskrivningarna? Varför/varför inte? Hur påverkar personbeskrivningarna din upplevelse av boken? Ge gärna exempel med hjälp av citat från boken! (Glöm inte att skriva på vilken sida i boken man kan hitta textavsnittet!)
  • Vilka karaktärer är mest centrala (viktiga) i boken? Beskriv dem kortfattat! Vad kännetecknar dem? Vad tycker du om dem? Är den intressanta? Är de komplexa (sammansatta) personligheter? Känner du sympati för dem? Varför/varför inte? 
  • Vilka konflikter är mest centrala (viktiga) i boken? De allra flesta romaner kretsar kring någon eller några konflikter. Det kan till exempel handla om en person som kämpar för att få något som han eller hon vill ha, eller en person som kämpar för att komma undan något som han eller hon inte vill ha. Hur ser det ut i din bok? Vilka konflikter handlar den om? Är de intressanta för dig? Varför/varför inte?

FORM

  • Använd dig av rubrik och underrubriker!
  • Sätt ditt inlägg i en kategori, till exempel ”Läsloggar” och lägg etiketter på den!
  • Din text ska vara på mellan 300 och 600 ord!
  • Du ska illustrera din logg med en bild som du tycker passar till din text! Bilden ska ha en bildtext där det framgår vad bilden heter och varifrån den kommer! (Om du inte använder en bild som du skapat själv så ska du tänka på att följa reglerna för upphovsrätten. Du kan läsa mer om detta här:http://wastes.skolbloggen.se/2010/02/16/hanterar-andras-bilder/)

 


0 Responses

Stay in touch with the conversation, subscribe to the RSS feed for comments on this post.

You must be logged in to post a comment.Hoppa till verktygsfältet