Skip to content

Categories:

Läslogg 3 (titel, form, dramaturgi, budskap)

Den tredje och sista läsloggen handlar om att du ska fundera över bokens titel och uppbyggnad. Du ska också fundera över bokens budskap.

INNEHÅLL

 • Bokens titel
 • Bokens form och struktur
 • Bokens dramaturgi
 • Bokens budskap

Här kommer mina instruktioner kring saker ni KAN ta upp under varje rubrik (varje rubrik eller punkt som står här ovan ska vara med, men ni behöver alltså inte besvara alla frågor under varje punkt, utan välj ut det som är viktigt och intressant för er roman):

 • TITEL: Vad heter boken? Vad är det för typ av titel? Vad tycker du om den?Är den kort eller lång? Anger den vem eller vilka som är bokens huvudpersoner? Innehåller den någon typ av ”innehållsdeklaration”? Är den djupsinnig eller poetisk? Är den vacker? Antyder den vilket som är bokens tema eller huvudkonflikt? Är den konkret eller ska den tolkas mer symboliskt?
 • FORM OCH STRUKTUR: Är det en tjock eller tunn bok? Hur upplever du den – upplever du den som mager trots att den är tung, eller innehållsrik trots att den är tunn? 😉 Fundera och förklara! Hur är texten indelad? Långa eller korta kapitel? Olika delar med olika perspektiv eller tid? Har varje kapitel ett namn eller en siffra? Har boken kapitelrubriker som är fyndiga, lustiga, intresseväckande, informerande eller ett sätt att visa perspektiv? Eller är det bara en blankrad som skiljer textstyckena åt? Hur verkar författaren ha tänkt? Tycker du att formatet och formen fungerar bra? Blir du lockad att läsa boken? Känns längden och indelningen naturlig? Hjälper bokens form dig att förstå, att tycka boken är vacker och/eller att uppehålla ditt intresse?
 • DRAMATURGIN: Läs denna artikel som beskriver berättarstrukturen i film (och romaner och dramer). Beskriv dramaturgin i den roman som du läser!  Är den klassisk dramaturgisk eller episk? Här kan du läsa en förklaring av skillnaden mellan dramatiskt och episkt berättande. Den klassiska dramaturgiska modellen är uppdelad i: anslag (väcka intresse och skapa förväntningar), exposition/presentation och fördjupning (huvudpersonen/-erna, miljön och problemet presenteras och läsarna får bakgrundsinformation som successivt fördjupas), stegring/upptrappning (konflikten stegras/problemet blir större), höjdpunkt/klimax (när spänningen är på topp),  avrundning i form av en ”katastrof” eller en ”Kiss off” (katastrofen är ett faktum: till exempel när Oidipus inser att han dödat sin far och äktat sin mor och sticker ut sina ögon och går i landsflykt, medan hans hustru och mor tar sitt liv alternativt en ”Kiss off”: i stil med ”så levde de lyckliga i alla sina dagar”). Finns det en tydlig peripeti (avgörande vändpunkt, ofta i form av en insikt eller ett avslöjande) i berättelsen? Är berättelsen istället episkt berättad?  Använder författaren några berättartekniska knep för att få läsaren intresserad och för att behålla intresset? Finns det till exempel ”en björn på stranden”, ”bananskal” eller använder sig författaren av ”Zolas häst”? – Om dessa knep tänkte jag tala lite på lektionstid och så har jag skrivit om dem här (och så kan du läsa om dem i Nya författarskolan av Göran Hägg, Månpocket, 2005.)
 • BUDSKAP: Beskriv vad du anser är bokens premiss/budskap och hur du ställer dig till det. Finns det ett övergripande (det är vanligt) eller många små? Är det tydligt? Är det överraskande? Gillar du det? Kan det kopplas till bokens titel på något sätt?

FORM

 • Använd dig av rubrik och underrubriker!
 • Sätt ditt inlägg i en kategori, till exempel ”Läsloggar” och lägg etiketter på den! Använd gärna författarens namn, boktiteln samt dina underrubriker (om de är korta, se till exempel mina etiketter) som etiketter.
 • Din text ska vara på mellan 300 och 600 ord! Till detta tillkommer rubriker och citat.
 • Du ska illustrera din logg med en bild som du tycker passar till din text! Bilden ska ha en bildtext där det framgår vad bilden heter och varifrån den kommer! (Om du inte använder en bild som du skapat själv så måste du ta hänsyn till upphovsrätten. Du kan läsa mer om detta här:http://wastes.skolbloggen.se/2010/02/16/hanterar-andras-bilder/)

Försök att reda ut skillnaden mellan episkt och klassiskt dramaturgiskt berättande! Diskutera med varandra och ge exempel på filmer och romaner som passar in på begreppen!

 


0 Responses

Stay in touch with the conversation, subscribe to the RSS feed for comments on this post.

You must be logged in to post a comment.Hoppa till verktygsfältet