Skip to content

Categories:

Litteraturhistoria

Litteraturhistorien brukar delas in i epoker enligt följande:

Slå upp begreppen i NE (tänk på att du har tillgång till NE.skola även hemifrån om du registrerar dig här:  http://www.ne.se/static/openschool/skapakonto.jsp ) och Wikipedia för att läsa mer om dem!

Forntiden (före 800 f Kr)

Antiken (ca 800 f Kr – ca 500 e Kr)

Medeltiden (ca 500 e Kr – ca 1500 e Kr)

Renässansen (ca 1500 – ca 1650)

Franskklassicismen (ca 1650 – ca 1720)

Upplysningstiden (ca 1720 – ca 1790):  http://cwaste.skolbloggen.se/svenska/litteraturhistoria/1720-upplysningen/

Romantiken (ca 1790 – ca 1830):  http://cwaste.skolbloggen.se/svenska/litteraturhistoria/1790-romantiken/

Realismen och naturalismen (ca 1830 – ca 1910):  http://cwaste.skolbloggen.se/svenska/litteraturhistoria/1830-realismen/

Symbolismen / nyromantiken (slutet av 1800-talet och början av 1900-talet)

Modernismen (ca 1910 ca 1950):  http://cwaste.skolbloggen.se/svenska/litteraturhistoria/1910-modernismen/


One Response

Stay in touch with the conversation, subscribe to the RSS feed for comments on this post.

  1. Emil says

    Tack så mycket! Hade jättestor nytta av detta 😀

You must be logged in to post a comment.Hoppa till verktygsfältet