Skip to content

Categories:

1830 Realismen

När man pratar om Europa under 1800-talet (och särskilt den senare hälften av 1800-talet) så kommer dessa begrepp ofta upp:

 • Industrialisering
 • Urbanisering
 • Rationalisering
 • Kolonisering
 • Imperialism
 • Nationalism
 • Massproduktion
 • Befolkningsökning
 • Emigration
 • Växande klassklyftor
 • Krav på demokratisering
 • Konservatism
 • Liberalism
 • Socialism
 • I samband med industrialiseringen (som börjar ungefär vid mitten av 1700-talet och tar verklig fart under 1800-talet) förändrades samhället från grunden. Allt fler kritiserade romantikerna för att fly verkligheten.

  Realisterna ville beskriva samhället och dess människor såsom de såg ut och gärna även förbättra människors livsvillkor. De punkter som jag tagit upp här ovan, var några av de saker som författare ville skriva om. Kipling skrev till exempel positivt om kolonisering, medan Conrad skrev negativt om samma fenomen (genom att skilda dess baksidor), Dickens skrev om arbetarklassens levnadsvillkor och Balzac om medelklassens … Gemensamt för de flesta författarna var att de tillhörde medelklassen och delade medelklassens värderingar.

  På 1800-talet kunde man med hjälp av ny teknik massproducera böcker och tidningar. Det ledde till att tillgången på intressanta och bra böcker och tidningar ökade och priserna minskade. Följetonger blev vanliga (ex Dickens).

  Allt fler människor läste (allt fler orkade, kunde, ville och hade råd). Obs! Detta gällde inte arbetarna (de flesta av dem kunde inte; de varken hann eller orkade och de inte hade tillgång till böcker), men de som arbetade som tjänare eller pigor i de rika hemmen kunde ibland ha tid för läsning och dessutom tillgång till böcker i de rika husägarnas bibliotek. Författares åsikter fick i många länder ett stort genomslag, för det fanns fortfarande varken radio, tv eller internet som kunde konkurrera om människors tid och intresse. 😉

  Det skedde alltså en ömsesidig påverkan. Samhället speglades i litteraturen och litteraturen hade stor betydelse för opinionsbildningen.

  På 1800-talet var det medelklassens ideal och normer som gällde. Tidigare hade adeln och kungen bestämt samhällets ideal (vad som är bra) och normer (vad som anses rätt och fel). Idealet blev duktiga och företagsamma män som själva lyckats skapa sina rikedomar. Samtidigt ansåg många att de som var fattiga var det p g a sina personliga brister (de var helt enkelt inte duktiga/skickliga/företagsamma; kanske berodde deras fattigdom kort och gott på att de var lata?!).

  Fundera över:

  1. Hur anser du att samhället påverkade författarna och litteraturen och vice versa?
  2. Jämför med hur det ser ut i dag: Finns det några drag från senare hälften av 1800-talet och från realismen och naturalismen som du känner igen i vårt samhälle och vår litteratur i dag?

  0 Responses

  Stay in touch with the conversation, subscribe to the RSS feed for comments on this post.

  You must be logged in to post a comment.  Hoppa till verktygsfältet