Skip to content

Categories:

Bedömning av referat

 Detta tittar jag på när jag bedömer era referat:

 • Ett referat är en sammanfattning av det viktigaste i den refererade texten.
 • Den refererade texten ska beskrivas på ett rättvisande sätt, inga feltolkningar och missförstånd eller slarv.
 • Referatet ska vara objektivt skrivet. Det ska vara sakligt och opartiskt utan värderingar och eget tyckande.
 • Ev citat ska vara korrekta (exakt återgivna) och ha källhänvisning.
 • Det ska finnas en tydlig och korrekt källhänvisning.
 • Det ska finnas referatmarkeringar.
 • Referatet ska vara anpassat till föreskriven längd.
 • Referatet ska vara skrivet med egna ord, d v s det finns inte med några lånade formuleringar från den refererade texten.
 • Texten ska vara lätt att förstå.
 • Texten ska kunna stå för sig själv. Läsaren ska alltså kunna förstå den refererade textens innehåll utan att själv ha läst texten som refereras.
 • Texten ska vara sammanhängande, både på textnivå (den röda tråden ska vara tydlig) och på meningsnivå (meningarna ska hänga ihop).
 • Texten ska ha en klar tankegång och disposition. Dispositionen markeras bl a genom styckeindelningen.
 • Texten ska ha en tydlig inledning och avslutning. Detta gäller särskilt lite längre referat.
 • Språket ska vara i huvudsak korrekt. Du ska alltså följa vedertagna regler för skriftspråket.
 • Språket ska vara varierat och tydligt.
 • Stilen ska vara anpassad till skrivsituationen, det vill säga till syftet med referatet och vilka som är tänkta att läsa det. Oftast är de tänkta mottagarna en ”bred allmänhet” som är intelligent, men inte är särskilt insatt eller specialintresserad av ämnet. Svåra fackuttryck kan alltså till exempel behöva förklaras.


Lycka till!


0 Responses

Stay in touch with the conversation, subscribe to the RSS feed for comments on this post.

You must be logged in to post a comment.Hoppa till verktygsfältet